За нас

Home / За нас
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

"ЗДРАВЕН КОНСУЛТ" ООД

"ЗДРАВЕН КОНСУЛТ" ООД стартира дейността си като Служба по трудова медицина през 2017 година, за да удовлетворява нуждите на работодателите, основали своя бизнес в България, при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Служба по трудова медицина при "ЗДРАВЕН КОНСУЛТ" ООД е наследник на основана през 2004 година СТМ, с последна регистрация в МЗ с Удостоверение № 621/19.04.2018 г.    Поетапно дружеството развива и разширява обхвата на работата си в сферата на трудово-правните отношения.

Натрупаният опит през годините е позволил да се създаде и развие силен и талантлив екип от професионалисти, които притежават специфични знания, умения и опит, и работят с една обща цел - ефективно решаване на проблемите по безопасност и здраве при работа, запазване и укрепване на здравето и работоспособността на работещите, намаляване и ликвидиране на трудовите злополуки и травматизма на работното място, поддържане и разпространение на добрите практики, процедури и политики по безопасност и здраве при работа.

+
0
ЧАСОВЕ РАБОТА
+
0
ЩАСТЛИВИ КЛИЕНТИ
+
0
ИЗПИТИ КАФЕТА
0
ГОДИНИ НА ПАЗАРА
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

ТОЧНО НАС

🌟 Работим за Вас, както работим за себе си – всеотдайно!
🌟 Пестим вашите време, усилия и средства.
🌟 Предлагаме комплексни решения при осигуряване на здраве и безопасност при работа.
🌟 Бързо съдействаме при проверки от контролните органи.
🌟 Консултираме по всеки трудово-правен въпрос, възникнал във Вашето предприятие.
🌟 Винаги осъществяваме поетите ангажименти в срок.

Ние сме екип от консултанти с богат опит в дейността си и предоставяме най-ефективните решения за всеки клиент, съобразени със специфичните изисквания на бизнеса му.

Нашите услуги покриват всички аспекти на здравето, безопасността при работа и трудовите правоотношения.

Нашата цел е да бъдат разработени дългосрочни, взаимно изгодни професионални взаимоотношения с нашите клиенти.

Екип:
- д-р Жулиета Бянкова – лекар, със специалност по трудова медицина, от 2004 год. работи като управител и лекар, СТМ
- инж. Георги Маджаринов – инженер – химик, от 2005 год. работи като инспектор, трудова медицина
- Стела Дачева – инспектор по обществено здраве, от 2012 год. работи като инспектор, трудова медицина
- Жаклин Жекова – юрисконсулт по трудово право, от 2018 год. работи като специалист в СТМ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

ТОЧНО НАС

🌟 Работим за Вас, както работим за себе си – всеотдайно!
🌟 Пестим вашите време, усилия и средства.
🌟 Предлагаме комплексни решения при осигуряване на здраве и безопасност при работа.
🌟 Бързо съдействаме при проверки от контролните органи.
🌟 Консултираме по всеки трудово-правен въпрос, възникнал във Вашето предприятие.
🌟 Винаги осъществяваме поетите ангажименти в срок.

Ние сме екип от консултанти с богат опит в дейността си и предоставяме най-ефективните решения за всеки клиент, съобразени със специфичните изисквания на бизнеса му.

Нашите услуги покриват всички аспекти на здравето, безопасността при работа и трудовите правоотношения.

Нашата цел е да бъдат разработени дългосрочни, взаимно изгодни професионални взаимоотношения с нашите клиенти.

Екип:
- д-р Жулиета Бянкова – лекар, със специалност по трудова медицина, от 2004 год. работи като управител и лекар, СТМ
- инж. Георги Маджаринов – инженер – химик, от 2005 год. работи като инспектор, трудова медицина
- Стела Дачева – инспектор по обществено здраве, от 2012 год. работи като инспектор, трудова медицина
- Жаклин Жекова – юрисконсулт по трудово право, от 2018 год. работи като специалист в СТМ

"Работодателят, който инвестира в доброто физическо и психично здраве на своите работници, се възнаграждава с: - по-мотивирани, по-здрави и по-усърдни работници; - повишаване на качеството на труда; - намаляване отсъствията по болест и злополуките на работното място; - намаляване разходите за компенсации и осигурителни вноски; - намаляване разходите за обучение на нови работещи без квалификация; - намаляване риска от съдебни спорове и др."