СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

"ЗДРАВЕН КОНСУЛТ" ООД

„ЗДРАВЕН КОНСУЛТ“ ООД стартира дейността си като Служба по трудова медицина през 2017 година, за да удовлетворява нуждите на работодателите, основали своя бизнес в България, при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Служба по трудова медицина при „ЗДРАВЕН КОНСУЛТ“ ООД е наследник на основана през 2004 година СТМ, с последна регистрация в МЗ с Удостоверение № 621/19.04.2018 г.    Поетапно дружеството развива и разширява обхвата на работата си в сферата на трудово-правните отношения.

Натрупаният опит през годините е позволил да се създаде и развие силен и талантлив екип от професионалисти, които притежават специфични знания, умения и опит, и работят с една обща цел – ефективно решаване на проблемите по безопасност и здраве при работа, запазване и укрепване на здравето и работоспособността на работещите, намаляване и ликвидиране на трудовите злополуки и травматизма на работното място, поддържане и разпространение на добрите практики, процедури и политики по безопасност и здраве при работа.

+
0
ЧАСОВЕ РАБОТА
+
0
ЩАСТЛИВИ КЛИЕНТИ
+
0
ИЗПИТИ КАФЕТА
0
ГОДИНИ НА ПАЗАРА
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

ТОЧНО НАС

🌟 Работим за Вас, както работим за себе си – всеотдайно!
🌟 Пестим вашите време, усилия и средства.
🌟 Предлагаме комплексни решения при осигуряване на здраве и безопасност при работа.
🌟 Бързо съдействаме при проверки от контролните органи.
🌟 Консултираме по всеки трудово-правен въпрос, възникнал във Вашето предприятие.
🌟 Винаги осъществяваме поетите ангажименти в срок.

Ние сме екип от консултанти с богат опит в дейността си и предоставяме най-ефективните решения за всеки клиент, съобразени със специфичните изисквания на бизнеса му.

Нашите услуги покриват всички аспекти на здравето, безопасността при работа и трудовите правоотношения.

Нашата цел е да бъдат разработени дългосрочни, взаимно изгодни професионални взаимоотношения с нашите клиенти.

Екип:
– д-р Жулиета Бянкова – лекар, със специалност по трудова медицина, от 2004 год. работи като управител и лекар, СТМ
– инж. Георги Маджаринов – инженер – химик, от 2005 год. работи като инспектор, трудова медицина
– Стела Дачева – инспектор по обществено здраве, от 2012 год. работи като инспектор, трудова медицина
– Жаклин Жекова – юрисконсулт по трудово право, от 2018 год. работи като специалист в СТМ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

ТОЧНО НАС

🌟 Работим за Вас, както работим за себе си – всеотдайно!
🌟 Пестим вашите време, усилия и средства.
🌟 Предлагаме комплексни решения при осигуряване на здраве и безопасност при работа.
🌟 Бързо съдействаме при проверки от контролните органи.
🌟 Консултираме по всеки трудово-правен въпрос, възникнал във Вашето предприятие.
🌟 Винаги осъществяваме поетите ангажименти в срок.

Ние сме екип от консултанти с богат опит в дейността си и предоставяме най-ефективните решения за всеки клиент, съобразени със специфичните изисквания на бизнеса му.

Нашите услуги покриват всички аспекти на здравето, безопасността при работа и трудовите правоотношения.

Нашата цел е да бъдат разработени дългосрочни, взаимно изгодни професионални взаимоотношения с нашите клиенти.

Екип:
– д-р Жулиета Бянкова – лекар, със специалност по трудова медицина, от 2004 год. работи като управител и лекар, СТМ
– инж. Георги Маджаринов – инженер – химик, от 2005 год. работи като инспектор, трудова медицина
– Стела Дачева – инспектор по обществено здраве, от 2012 год. работи като инспектор, трудова медицина
– Жаклин Жекова – юрисконсулт по трудово право, от 2018 год. работи като специалист в СТМ

"Работодателят, който инвестира в доброто физическо и психично здраве на своите работници, се възнаграждава с:
- по-мотивирани, по-здрави и по-усърдни работници;
- повишаване на качеството на труда;
- намаляване отсъствията по болест и злополуките на работното място;
- намаляване разходите за компенсации и осигурителни вноски;
- намаляване разходите за обучение на нови работещи без квалификация;
- намаляване риска от съдебни спорове и др."

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ

УСЛУГИ

ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изготвяне и актуализиране на:

– Фирмената документация по организация на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

– Досие по пожарна безопасност.

– Правила и инструкции за безопасна работа с работно оборудване.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
 

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ

Извършване на Оценка на риска по работни места и дейности.

Разработване на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на установените рискове за здравето и безопасността на работещите.

Оценка за съответствието на условията на труд със законовите изисквания – преглед на условията на труд по работни места и дейности, в т.ч. организация на труда, параметри на работната среда, санитарно-битови условия и др.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ

Определяне обхвата на предварителните медицинските прегледи и изследвания за преценка на годността на лицата, с оглед на здравното им състояние да изпълняват длъжността/професията, за която кандидатстват, съгласно Наредба № 3 от 1987г.

Изготвяне на заключение за пригодността на всеки кандидат да изпълнява съответния вид работа, въз основа на резултатите от предварителните медицински прегледи по образец на Наредба № 3 от 25.12.2008 г.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБУЧЕНИЯ

Периодично обучение, съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. и издаване на удостоверение за преминалите обучение на:

– длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

– длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за ЗБУТ;

– лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по БЗР.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

КОНСУЛТАЦИИ

Попълване и подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ по данни, предоставени от работодателя или след подробен одит на дейностите по ЗБУТ във фирмата.

Участие в комисията по трудоустрояване и определяне на работните места подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, съгласно чл.315 КТ.

Определяне на квотата за назначаване на работещи с трайни увреждания, съгласно чл.38 ал.1 от ЗХУ.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.

Изготвяне на Правила за организация на работната заплата.

Изготвяне на графици за работа и присъствени форми по тях при сумирано отчитане на работното време.

Консултации при:

– сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения;

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
ИНТЕРЕСУВАТЕ СЕ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ?
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

01

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правно регламентирана документация по ЗБУТ

02

КОНСУЛТАЦИИ

Трудово-правни консултации

03

ОБУЧЕНИЯ

Надграждаме вашите знания и Ви сертифицираме за тях

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ОТЗИВИ

 • Кристияна Стоянова

  „Изключителен професионализъм и коректно отношение! Силно препоръчвам!“

  Кристияна СтояноваЮрисконсулт
 • Ана Йовчева

  „Изключително коректни! Обслужването и цялата комуникация бяха удоволствие. Препоръчвам!“

  Ана ЙовчеваЮрисконсулт
 • Полина Главчева

  „Компетентни и коректни партньори във всички отношения!!! Отзивчиви и експедитивни! Препоръчвам!“

  Полина Главчевадългогодишен партньор и управител на заведения
 • Магдалена Игнатова

  „Добри професионалисти, добро отношение. Направиха ни документацията изрядно, навреме, без забавяне, обясниха всичко подробно и разбираемо!
Препоръчвам с две ръце!“

  Магдалена ИгнатоваУправител на ROLLOVER CAFÉ
 • Зорница Георгиева

  „Изключителен професионализъм! Отлична комуникация!
Очакваната помощ е винаги в точния момент.
Радвам се, че ви познавам! Благодаря ви за всичко, което правите за нас!“

  Зорница ГеоргиеваСчетоводител
ТУК СМЕ ЗА ДА ПОМОГНЕМ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

КОНТАКТ ФОРМА

  Име (задължително)

  E-Mail (задължително)

  Относно

  За услуга

  Съобщение